להתחברות

איסור פונדקאות בשכר

האם לאסור פונדקאות בשכר במדינת ישראל?